NHC S PHM DUY
BНC VO LNH VC TRUYN THNG MI
CD-ROM MULTIMEDIA


PHAM DUY CD-ROMNhc s Phm Duy va gy mt ngc nhin trong gii thn hu v nhng ngܩi i m ng bng mt sn phm rt mi y tnh cht k thut. Da CD-ROM loi truyn thng a din (multimedia) mang tn "Hnh Trnh Trn t M."

CD-ROM l mt phng tin c kh nng lu tr mt khi lܮng d kin khng l (680 megabytes) ch trn mt da nh nh loi CD m chng ta thܩng mua v nghe nhc. Ch cn ly mt th d: ton b bch khoa t in gm 24 cun sch c th thu gn ln mt a CD-ROM. Hnh nh, video, m thanh cng c th cha trn a CD-ROM nhng chim nhiu ch hn vn bn (text). Ngoi u im v sc cha, CD-ROM cn bn b gp chc, gp trm ln loi a cng (hard disk) dng trong cc my in ton. CD-ROM cho php ngܩi dng tng tc (interact) Nj chn xem hoc tm ch cn tm v tr li phn ang džc ngay lp tc. CD-ROM cn cho php ghi li m thanh vi phm cht tng ng a CD nghe nhc cn c th phi tr ng b gia m thanh v hnh nh cn thit cho nhng chng trnh karaoke. CD-ROM loi truyn thng a din c trin vng tin ln ngang hng vi sch, bo, video, da nhc. Trong nhiu trܩng hp, n c nhiu kh nng hn nhng phng tin kia, th d ngܩi ta ang sn xut nhng quyn sch "ni," nhng quyn sch "ht" v nhng quyn sch "hot hnh" cho thiu nhi khp th gii. i vi ngܩi ln, n l phng tin rt phong ph Nj tra cu, Nj hc hi, Nj dn gii nhng iu m phng tin truyn thng n din khng lm ܮc trn vn.

s tui 75, nhc s Phm Duy vn tip tc khai ph, vn tip tc c nhng ci mi Nj cung hin v ln ny l da CD-ROM truyn thng a din. thc hin sn phm ny Phm Duy gc dn my Apple McIntosh sang mt bn v tu mt dn IBM-PC mi tinh v nh. ng cng dnh hu ht thi gi trong mt nm qua chuyn ch vo vic hc hi ngnh k thut ny. Cho ljn hm nay, vi s gip sc ca nhiu chuyn vin Vit Nam San Jose, CD-ROM Hnh Trnh Trn t M hon thnh. Sn phm ny s do C Loa Publishing pht hnh.

CD-ROM ny c cc mc (menu) nh sau:

CD-ROM ny ܮc hoch nh v v kiu bi K S Bi Cng.

Mun bit thm v CD-ROM ny, xin lin lc:

C Loa Multimedia
P.O. Box 32313
San Jose, CA 95132 USA.
Phone: 408-251-4561.


| VIET Magazine Home Page | VIET Magazine Staff |
| Mina's Gallery | Vietnamese Cuisine | Online Subscription |