BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thư ngỏ

Perth, ngày 01 tháng 01, 2005

Kính thưa quý chư Tăng Ni và quý vị đạo hữu,

Trang Phật học BuddhaSasana trên mạng Internet được thành lập từ năm 1996 để quảng bá giáo lý của Đức Phật. Đến nay, chúng tôi đã thu thập được khoảng 400 quyển kinh sách và 2.000 bài pháp luận Việt ngữ và Anh ngữ. Công trình nầy có được là do sự hỗ trợ và khuyến khích của nhiều vị Tăng Ni và Phật tử trên thế giới, trong nước lẫn hải ngoại. Hiện nay, trang nầy được lưu trữ tại 3 nơi: www.budsas.org (Hoa Kỳ), www.zencomp.com (Hoa Kỳ), và www.buddhanet.net (Úc châu).

Thêm vào đó, từ tháng 01-2000, chúng tôi đã tiến hành việc ấn tống đĩa CD Phật học BuddhaSasana, gồm tất cả các tài liệu trên trang web, đồng thời, chúng tôi cũng được phép sưu tập các tài liệu từ trang Phật giáo Access To Insight của ông John Bullitt và sưu tập các bộ Từ điển Đối chiếu Phật học Việt-Anh-Phạn. Đĩa nầy được cập nhật hằng tháng, và đã được gửi tặng đến nhiều nơi, mỗi khi có yêu cầu .

Đến nay, khoảng 15.000 đĩa CD đã được ấn tống, do nhiều nhóm Phật tử phát tâm tự nguyện tổ chức sao chép và phát hành trên toàn thế giới, hoàn toàn miễn phí . Nếu tính trung bình mỗi đĩa CD chứa khoảng 400 quyển kinh sách, có thể nói rằng số lượng đĩa CD phát hành như thế xem như tương đương với công tác ấn tống và phát hành hơn 6 triệu bản kinh sách Phật Pháp (15.000 x 400). Đĩa CD này được nhiều người ưa chuộng, vì gọn nhẹ và đầy đủ, có thể mang đi khắp nơi, hoặc lưu vào ổ đĩa cứng trong máy vi tính, như là một Thư viện điện tử Phật học bỏ túi, không bị hư hao tiêu mòn, dễ dàng sao chép, và có thể nhanh chóng trích ra để làm tài liệu tham khảo, tu học, hay giảng dạy, quảng bá Phật Pháp.

Để hoàn chỉnh và làm phong phú Thư viện điện tử Phật học BuddhaSasana, chúng tôi mong ước được quý vị tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trong công tác hoằng pháp nầy. Quý vị có thể hỗ trợ cho chúng tôi bằng nhiều cách:

1) Sao chép đĩa CD và phổ biến đến các đạo hữu khác.
2) Giúp dò soát nội dung đĩa CD.
3) Góp ý kiến để cải tiến phần trình bày.
4) Gửi cho chúng tôi các bài viết, sách, dịch phẩm của quý vị
5) Sưu tầm các kinh sách giá trị và gửi đến chúng tôi .
6) Giúp đánh máy vi tính các tài liệu Phật pháp
7) Phụ giúp tài chánh.
8) v.v...

1) Sao chép và phân phối đĩa CD: Hiện nay, hầu như các máy vi tính mới đều có trang bị đầu đốt đĩa CD (CD burner). Với tốc độ 24X, chỉ cần mất khoảng 5 phút là có thể sao chép được 1 đĩa, tương đương với việc sao chép 400 quyển sách và hàng ngàn bài pháp luận. Quí vị có thể sao chép đĩa CD tại nhà riêng và gửi tặng bạn bè, như là một món quà Pháp Bảo quí giá. Quí vị có thể gửi tặng các chùa, các nhóm tu học tại địa phương. Vì đĩa CD có phần Anh ngữ, quí vị có thể gửi tặng các đạo hữu người ngoại quốc (chúng tôi đã từng gửi tặng các Phật tử người Mỹ, Anh, Úc, Nhật, Mã Lai, Lào, Tích Lan, Miến Ðiện, Thái Lan).

Nếu có nhu cầu lớn, quí vị có thể đặt một hãng sản xuất chuyên nghiệp để in đĩa CD, nhưng cần phải có một số lượng tối thiểu là 1.000 bản. Giá thành rất hạ, từ 1 đến 2 đô-la Mỹ một đĩa - tùy theo loại đĩa và số lượng đặt in. Một nhóm Phật tử ở Úc châu đã thực hiện phương cách nầy để in 3.500 đĩa vào cuối năm 2001, và một nhóm cư sĩ khác tại California đã ấn tống 3.000 đĩa vào cuối năm 2002.

2) Dò soát nội dung: Với số lượng kinh sách rất lớn trong trang web, dù đã tận lực dò soát khi biên tập, chắc chắn cũng còn nhiều sai sót (lỗi chính tả, lỗi đánh máy, trùng lặp, các links / nối kết, v.v...). Chúng tôi rất mong được quý vị giúp dò soát, nhất là các bộ kinh điển Tam tạng, và báo đến chúng tôi để chỉnh sửa.

3) Góp ý kiến: Mục đích trình bày trang web cũng như trên đĩa CD là làm đơn giản nhưng thanh nhã, giúp người dùng truy cập nhanh chóng và dễ dàng, và giúp việc hòa nhập tài liệu từ thư viện điện tử BuddhaSasana vào các phần mềm khác, vào các môi trường điện tử khác được dễ dàng và tiện lợi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong nhận thêm các ý kiến cố vấn kỹ thuật của quí vị để cải tiến phần trình bày, trên mạng cũng như trên đĩa CD.

4) Gửi cho các tác phẩm, dịch phẩm: Quý vị có thể gửi cho chúng tôi các bài pháp luận, sách, dịch phẩm Phật giáo của quí vị, nhất là các tài liệu do quí vị soạn hoặc dịch ra dựa trên kinh điển và truyền thống Phật giáo Nguyên thủy hoặc dựa trên kinh tạng A-hàm. Chúng tôi mong được nhận các tập tin vi tính (dạng phông chữ Việt nào cũng được, vì chúng tôi có phần mềm hoán chuyển các dạng chữ), tiện lợi hơn cho chúng tôi trong việc biên tập.

5) Sưu tầm tài liệu: Quí vị có thể gửi đến chúng tôi các tài liệu kinh sách Phật giáo đã được chính thức phát hành, hoặc chỉ phổ biến trong giới hạn nội bộ, để chúng tôi nghiên cứu. Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ tìm cách nhờ người đánh máy vi tính, để phổ biến vào mạng và vào thư viện điện tử.

Quí vị có thể giúp sưu tầm và gửi đến chúng tôi các bản vi tính đã có sẵn của các tập kinh sách, bài viết, v.v... đang được lưu trữ tại các chùa, các nhóm tu học, hoặc từ các nội san Phật giáo tại địa phương.

Quí vị cũng có thể cho chúng tôi biết thêm các thông tin về các kinh sách mới xuất bản, trong nước lẫn tại hải ngoại, để chúng tôi tìm cách sưu tầm, thỉnh mua, làm tài liệu tham khảo và số hóa.

6) Giúp đánh máy vi tính: Nếu có thì giờ, quí vị có thể góp công giúp đánh máy các tài liệu Phật Pháp, từ tủ kinh sách của quí vị, hoặc báo cho chúng tôi biết để chúng tôi gửi phó bản các tài liệu giá trị đến quí vị để đánh máy.

7) Đóng góp tài chánh: Quí vị có thể đóng góp tịnh tài vào quỹ điều hành của Thư viện Phật học, giúp chúng tôi trang trả các chi phí có liên quan đến công tác sưu tầm thu thập tài liệu kinh sách, thuê người đánh máy, bảo quản và tăng cường trang thiết bị, lưu trữ số liệu vi tính, kết nối mạng, ấn tống và đóng gói, phân phối đĩa CD, ấn tống kinh sách, v.v.

* * *

Nếu muốn biết thêm các thông tin chi tiết hoặc trao đổi ý kiến, xin quý vị gửi thư riêng đến chúng tôi qua địa chỉ email: budsas@gmail.com .

Kính,
Bình Anson,
Perth, Western Australia

-ooOoo-


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 15-01-2006