BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with VU-Times font


Những Lời Dạy Vàng của Đức Phật

Tỳ kheo Thiện Minh
(Bhikkhu Varapanno)

Soạn dịch từ Miến Ngữ
Phật Lịch 2547 - Dương Lịch 2003


 Lưu ý: Đọc với phông chữ VU-Times (Viet-Pali Unicode)

-ooOoo-

Phần hai

NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH.

1. Quả lành của sự bố thí cơm

Nếu không ăn cơm thì tuổi thọ không thể dài, thân thể sẽ tiều tụy, héo gầy, da thịt không thể đẹp, thân tâm không thể vui, sức lực cũng không có, và trí tuệ cũng không thể minh mẫn được.

Do vậy mà sự bố thí cơm sẽ được năm quả lành tương tự như trên: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

2. Quả lành của sự bố thí nước

Nếu không có nước uống, tuổi thọ không thể dài, thân không thể đẹp, tâm không thể vui, sức lực không thể mạnh, trí tuệ không thể minh mẫn; nếu không tắm thân không thể sạch sẽ nhẹ nhàng được...

Như vậy với sự bố thí nước sẽ thành tựu các quả lành tương tự như trên (sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh; thân thể sạch sẽ; nhẹ nhàng; tiếng lành đồn xa...)

3. Quả lành bố thí, cúng dường bông hoa và vật thơm.

Với sự bố thí một bông hoa, quả lành được một trăm ngàn kiếp sanh làm Trời, người với mùi hương thơm toả. Kiếp cuối cùng được chứng đắc Thánh đạo, Thánh quả và Niết bàn giải thoát, an vui vĩnh viễn.

4. Quả lành bố thí đèn sáng

- Thường được thọ sanh vào cõi Trời, cõi người.

- Thân có màu vàng và phát ra ánh sáng.

- Có đôi mắt trí nhìn xuyên núi đá hàng trăm do tuần (một do tuần tương đương khoảng 16km).

- Kiếp cuối cùng dễ dàng chứng đắc được các Pháp quý báu cao thượng: như đắc các tầng thiền định; đắc đạo quả vv...

5. Quả lành của việc bố thí thuốc có 10.

- Sống lâu

- Sức mạnh

- Trí tuệ quảng bác.

- Sắc thân xinh đẹp

- An vui giàu sang

- Có tâm dũng mãnh tinh tấn

- Tuỳ tùng đông, oai lực lớn

- Không bị sống xa người mình thương

- Tránh được nhiều tai hại rũi ro

- Được mọi người yêu thương cung kính.

6. Bố thí kim (may khâu).

- Là người có chánh kiến, người có tâm quả quyết, quyết đoán, vững chãi trong công việc.

- Người có thể thuyết phục được sự hoài nghi, hiểu sai của người khác.

- Người có sắc thân xinh đẹp.

- Có nhiều tài sản và của cải.

- Người có kiến thức và trí tuệ uyên bác.

- Hiểu được những vấn đề có nghĩa lý sâu xa và vi tế một cách dễ dàng.

- Có trí tuệ phá vỡ được vô minh, và chứng đắc được đạo quả A La Hán.

7. Bố thí rựa chẻ củi (rìu bén).

- Người có tâm dũng cảm

- Người có tâm không run sợ; không giật mình.

- Người có tâm vững chãi, không lay chuyển.

- Người có tâm hồn cao thượng.

- Tiêu diệt được ba loại phiền não tham, sân, si và đắc đạo quả A la hán.

8. Bố thí dao.

- Có được bạn bè tốt.

- Có sự nỗ lực tinh tấn phi thường,

- Là người có đức nhẫn nại và chịu khó.

- Người luôn sẵn có tâm từ ái để ban rải đến người khác khi cần thiết.

- Người có trí tuệ sắc bén như tia chớp, xuyên thủng vô minh. Dễ dàng đắc đạo quả A la hán.

9. Bố thí dao cắt móng tay (bấm móng tay chân).

- Được tôi trai tớ gái hầu hạ.

- Có được nhiều loại phương tiện xe cộ như: xe bò, xe ngựa, v.v..

- Là nơi nương tựa ân phước của nhiều người.

- Thường được người khác cạo giúp tóc râu và nấu nướng giúp đở.

10. Bố thí chỉ may, khâu.

- Tâm được an vui.

- Thân được an vui.

- Cả bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi hằng được an vui.

11. Bố thí tăm xỉa, răng.

- Giọng nói thanh tao làm người nghe yêu mến.

- Không bị ho hen, bệnh hoạn về đường hô hấp.

- Khi nói trong miệng luôn luôn có mùi thơm của hoa sen hồng tỏa ra.

- Trong cổ họng luôn sạch sẽ không có đàm giãi.

12. Bố thí gậy.

- Được con trai quý.

- Không có tâm giật mình sợ hãi.

- Không bị người khác làm quấy nhiễu.

- Được tất cả mọi người bảo vệ.

- Tâm trí luôn luôn vững chãi mạnh mẽ.

- Mọi việc làm được chính xác ít sai trái.

13. Bố thí dép.

- Được nhiều loại phương tiện vận chuyển gồm sáu trăm ngàn xe ngựa, xe voi, kiệu khiêng,...

- Dưới từng bước chân được ngọc ngà châu báu trải thảm nâng đỡ.

- Có sự tĩnh giác đặc biệt trên con đường hành đạo giải thoát.

- Người thường có trí nhớ phòng hộ giới đức trong sạch.

14. Bố thí giày.

- Người có đôi chân thần thông, có thể đi trên không trung, trên mặt nước, hoặc dưới lòng đất như ý muốn.

15. Bố thí khăn lau.

- Có thân sắc sáng giống màu vàng ròng.

- Chất dơ bụi bặm không dính được vào thân

- Sắc thân phát ra ánh sáng.

- Có oai lực thần thông lớn.

- Có nước da sáng mượt, tươi mát mịn màng.

16. Bố thí dù

- Mùa lạnh thì được ấm, mùa hè thì được mát.

- Bụi bặm và chất bẩn không dính được vào thân.

- Tránh được 5 loại giặc lớn, cũng như nhiều sự kinh sợ khác.

- Tránh được nhiều loại bệnh hoạn.

- Được sự thương yêu cung kính của loài nguời và chư Thiên.

- Nước da tươi mát mịn màng xinh đẹp.

- Người có tâm trong sạch.

- Người được hằng trăm ngàn chiếc dù giá trị và xinh đẹp xuyên suốt thời gian trong vòng sanh tử luân hồi khi chưa đắc quả Niết Bàn.

17. Bố thí quạt (bằng lá thốt nốt, lá cọ ...).

- Được ấm vào mùa đông; được mát vào mùa hạ.

- Chính mình được an vui và cũng không có sự lo âu đối với quyến thuộc.

- Nội tâm được yên lặng khỏi nhiều loại phiền não: Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa tự ngã, lửa tà kiến...

18. Bố thí ly tách.

- Được thọ hưởng nhiều loại ly tách như: Ly vàng, ly đất, ly làm bằng nhiều loại đá quý, ly bằng san hô, xà cừ.

- Các pháp hành Thiền Định và Thiền Tuệ được đầy đủ.

19. Bố thí thùng đựng nước, bình rót nước.

- Được an vui.

- Có tùy tùng đông.

- Có thói quen làm những việc đáng làm.

- Có dung mạo thanh tao, nhẹ nhàng, dễ mến.

- Tứ chi; ngũ quan được đầy đủ, đẹp đẽ và cân đối.

- Tránh được hầu hết những loại nguy hiểm.

- Có được nhiều voi báu và ngựa báu,...

20. Bố thí bình lọc nước.

- Khi sanh về cõi trời có tuổi thọ dài hơn các loài thiên khác.

- Không bị kẻ thù, ăn trộm làm quấy nhiễu.

- Đao chặt không đứt, giáo đâm, đạn bắn không thủng.

- Không bị chết bất đắc kỳ tử bởi mọi tai nạn.

21. Bố thí vải vóc áo quần.

- Sinh ra kiếp nào cũng được sắc thân có màu như vàng ròng.

- Sắc thân phát ra ánh sáng.

- Tránh được bụi bặm, dơ bẩn.

- Người có nước da mịn màng, xinh đẹp.

- Được hàng trăm ngàn loại vải vóc, áo quần quý nhiều màu sắc.

22. Bố thí dây nịt, dây thắt lưng.

- Không bị hư các bậc thiền định mà mình đã chứng đắc.

- Làm chủ được thiền định.

- Những người tùy tùng thân thuộc đoàn kết không chia rẽ.

- Có năng lực khuyên giải được người khác nghe theo.

- Người luôn luôn có sự tĩnh giác.

- Người không có sự giật mình hay sợ hãi.

23. Bố thí giường, ghế...

- Người được giàu sang về tài sản và của cải.

- Có nhiều oai lực, quyền uy trong loài người.

- Có nhiều oai lực trong các loài chúng sanh.

- Thọ sanh 8 lần làm Đức Chuyển Luân Vương.

- Thọ sanh 4 lần làm đức Chuyển Luân Vương với tướng tá tuỳ tùng đông trong suốt thời gian 3400 đại kiếp quả đất.

- Hiểu biết được bốn sự thật trong thế gian.

- Hiểu biết được con đường trung đạo dẫn đến giải thoát (Bát Thánh Đạo).

- Chứng đạt được 6 loại thần thông.

24. Bố thí giường (loại giường chân thấp xưa)

- Được thọ sanh vào giòng họ cao quý.

- Được nhiều tài sản của cải.

- Được hầu hết mọi người thương yêu cung kính.

- Người có danh thơm tiếng tốt

- Được hưởng thụ chỗ ở, chỗ nằm ngồi bằng ngọc ngà châu báu trong suốt thời gian 100 ngàn đại kiếp quả đất.

25. Bố thí gối.

- Được nhiều loại gối quý như gối lông, gối làm bằng râu sen, gối làm bằng chất liệu hoa thơm quý hiếm.

- Có trí tuệ hiểu biết về con đường thành tựu Thánh đạo, Thánh quả.

- Người có trí tuệ hiểu biết mọi việc liên quan về sự bố thí, hiểu biết về sự gìn giữ duy trì phẩm hạnh Hiểu biết và có khả năng giảng giải về các tầng thiền sắc giới (sơ thiền, nhị thiền...)

- Có sự hiểu biết sâu sắc về Ân Phước của việc giữ giới cũng như cách thực hiện các pháp hành.

- Có trí tuệ hiểu biết về các phương pháp đi kinh hành, các phương pháp hành thiền định; hiểu biết về lợi ích của sự tinh tấn.

- Có trí tuệ hiểu biết về 37 Phẩm Trợ Bồ Đề.

- Có trí tuệ hiểu biết về giới (xuất thế gian); về thiền định; về trí tuệ; về Thánh quả A la hán.

26. Bố thí gối tựa.

- Người có các thành phần tứ chi, ngũ quan đẹp đẽ và đầy đủ.

- Được sinh vào dòng họ cao quý.

- Được sinh ra là người có trí tuệ.

27. Bố thí thảm, khăn chùi chân.

- Khi sinh ra có thân sắc giống màu vàng ròng.

- Tránh được bụi bặm và chất dơ bẩn.

- Dung mạo sáng sủa và xinh đẹp

- Có thần thông quảng đại.

- Người có thân sắc tao nhã.

28. Bố thí bình, thùng đựng dầu phụng, dầu thắp,..

- Người có khí phách oai dũng.

- Người có tứ chi và ngũ căn được cân đối hài hòa đẹp đẽ.

- Người có tâm hồn lớn lao và cao thượng.

- Người có tâm định tĩnh.

- Người được tùy tùng che chở bảo vệ chu đáo.

29. Bố thí đèn thắp.

- Được sinh luân lưu hai cõi trời người.

- Thân sắc toát ra ánh sáng.

- Có đôi mắt thần nhìn xuyên được núi đá với chiều dài hằng trăm do tuần.

- Kiếp cuối cùng dễ dàng chứng đắc các pháp của bậc cao nhân, chứng đắc Niết Bàn.

30. Bố thí thuốc rửa mắt.

- Có đôi mắt vô cùng xinh đẹp.

- Sự phân vùng các màu sắc: trắng, đen, vàng, nâu trong con mắt được hài hòa và đúng chỗ.

- Được con mắt vô cùng sáng.

- Tránh được nhiều loại bệnh hoạn.

- Có đôi mắt giống đôi mắt của loài Thiên.

- Có đôi mắt tuệ (hiểu biết được nhiều sự việc qua nhãn quang).

31. Bố thí vật để đưa thuốc vào mũi (ống thuốc crửa thông mũi, những bệnh về mũi...)

- Người có đức tin về các Pháp trong thế gian.

- Người có giới đức.

- Người có sự hỗ thẹn đối với tội lỗi .

- Người biết ghê sợ đối với tội lỗi.

- Người có tầm nhìn xa nghe rộng.

- Người có tâm rộng lượng bố thí và xả ly.

- Người có đức nhẫn nại.

- Người có trí tuệ.

32. Bố thí thau, chậu để rữa chân.

- Được vô số phương tiện đi lại, ...

- Được nhiều vợ, nhiều người hầu hạ, nhiều người thân cận gần gũi, phụng dưỡng chu đáo.

33. Bố thí dầu để xoa bóp chân.

- Tránh được nhiều bệnh tật

- Dung mao xinh đẹp

- Có trí tuệ nhanh nhẹn, nhạy bén trong sự tìm hiểu suy luận về giáo pháp.

- Cơm ăn ,thức uống nếu cần sẽ có được dễ dàng.

- Tuổi thọ dài trong kiếp sống

34. Bố thí dầu bơ.

- Có nhiều sức mạnh.

- Dung sắc xinh đẹp.

- Thân tâm thường được an vui.

- Tránh được hầu hết các bệnh tật.

- Miệng nói có mùi thơm thoang thoảng của hoa sen hồng toả ra.

35. Bố thí sữa bò.

- Được thọ hưởng nhiều món cao lương mỹ vị...

- Người có tâm định tĩnh, sáng suốt.

36. Bố thí mía khúc.

- Được sinh luân lưu trong hai cõi trời người.

- Hưởng an lạc trong 100 ngàn đại kiếp quả đất.

37. Bố thí ổ khoá, chốt gài cửa.

- Người có năng lực đọc kinh niệm chú làm cho cửa khoá mở ra.

- Người có trí tuệ bén nhạy dễ dàng thông đạt những nghĩa lý sâu xa trong Tam tạng Kinh điển (như có chiếc chìa khoá để mở cửa kho tàng.)

- Người ít có tâm nóng nảy.

- Người ít có sự mệt mỏi.

38. Bố thí đồ trang sức quý giá.

- Thân tướng, ngũ quan được đầy đủ.

- Tuổi thọ dài.

- Nhiều trí tuệ.

- Người có tâm vững chãi, kiên định.

- Được tránh khỏi những sự mệt mỏi.

39. Bố thí voi.

- Sau khi chết được sanh về cõi trời.

- Được vô số lần sinh vào 2 cõi an vui Trời - Người.

- Không bị sinh vào 4 đường ác đạo trong suốt 91 đại kiếp quả đất.

- Được thọ hưởng sự an vui, sự giàu sang phú quí.

- Được 16 kiếp sanh làm đức Chuyển Luân Vương.

40. Bố thí giấy viết.

- Không bị sinh vào 4 đường ác đạo trong suốt 91 đại kiếp quả đất.

41. Xây dựng nơi đi kinh hành, (nơi đi tới, đi lui để tĩnh tâm thư giãn) bố thí .

- Được thọ hưởng cung điện, đền đài làm bằng bảy loại châu báu: Ngọc, xà xừ, mã não, san hô,...

- Được làm vua tại cõi trời trong suốt 3 đại kiếp của quả đất.

- Được thọ hưởng nhiều tài sản, của cải cùng với nhiều thiên nữ hầu hạ.

- Ba lần thọ sanh làm Chuyển Luân Vương với vô số tuỳ tùng.

42. Lập chòi, dựng trại che mưa nắng cho khách lỡ đường để bố thí .

- Nếu bị rơi từ trên đỉnh núi, trên cành cây, trên bờ xuống vực vẫn không bị thương tổn.

- Không bị kẻ trộm làm phiền.

- Không bị sự đe doạ của đức vua xấu.

- Luôn luôn chiến thắng kẻ thù khi giao đấu.

- Được các loại phương tiện di chuyển nhanh như gió: xe voi quý, xe ngựa quý ...

43. Gieo trồng cây bồ đề để bố thí:

- Thọ sanh làm vua tại cõi trời xuyên suốt thời gian 30 đại kiếp quả đất.

- Thọ sanh 64 kiếp làm Đức Chuyển Luân Vương.

- Khi sanh về cõi người giàu sang phú quý được thọ hưởng nhiều tài sản, của cải.

- Là người tinh tấn trong các pháp hành đạo và chứng đắc đạo quả A La Hán.

44. Tưới cây bồ đề:

- Được thọ sanh về cõi trời.

- Thọ sanh 8 lần làm đức Chuyển Luân Vương.

- Không sanh vào đường ác đạo. Được sanh vào cùng thời Đức Phật ra đời, được Ngài tế độ và chứng đắc đạo quả A La Hán.

45. Sửa tu bổ nơi thờ Phật, tháp cũ.

- Tránh được nhiều loại bệnh tật và có tuổi thọ dài.

- Không sinh vào các đường ác đạo, luân lưu thọ sanh trong các cõi trời trong suốt thời gian 91 đại kiếp quả đất.

- Được 13 lần thọ sanh làm đức Chuyển Luân Vương với đầy đủ 7 loại báu.

46. Sơn Tháp; nơi thờ Phật.

- Tránh được nhiều bệnh tật, và có tuổi thọ dài.

- Sau khi chết được sanh về cõi trời, với toà Thiên cung có chiều cao 60 do tuần, với chiều rộng 30 do tuần, với 300 mái đao (mái cong), cùng với 1000 thiên nữ hầu hạ.

- Thọ sanh được 300 kiếp làm Vua Trời Đế Thích.

- Thọ sanh 25 kiếp làm Đức Chuyển Luân Vương.

- Thọ sanh làm vua quốc độ lớn, quốc độ nhỏ với số lần không thể đếm được.

- Xuyên suốt thời gian 100 ngàn quả đất không sinh vào 4 đường ác đạo, luân lưu tại các cõi trời.

- Xuyên suốt thời gian trong vòng sinh tử luân hồi, mỗi kiếp sinh ra luôn được giàu sang của cải đầy đủ (Không bị mất mát hoặc hư hại của cải.)

- Đi đến mọi nơi luôn có nhiều loại phương tiện xe voi, xe ngựa... đưa rước.

- Đi đến nơi đâu cũng được mọi người thương yêu cung kính.

- Đi đến mọi nơi không bị đinh gai vật nhọn đâm thủng vào chân.

- Trong các kiếp làm trời làm người, được đặc biệt thọ hưởng sự giàu sang về tài sản của cải.

- Trong các kiếp làm trời làm người, có thân sắc giống màu vàng ròng.

- Thân thể phát ra ánh sáng.

- Mắt không thấy được những gì mà tâm mình không ưa thích.

- Người có thân thể sạch sẽ và tâm hồn trong sáng.

47. Tạo Tượng Phật để cúng dường.

- Không sinh vào bốn đường ác đạo.

- Được sinh vào quốc độ mà có chư Phật ra đời.

- Thọ sanh làm người đàn ông với đầy đủ các đức tính cao thượng.

- Là người có tứ chi và ngũ quan lành lặn.

- Không thọ sanh vào dòng tộc hèn hạ thấp kém.

- Không bị đoạ sanh vào địa ngục.

- Không đầu thai vào giòng tộc người biên địa, giống dân man rợ.

- Thân sắc xinh đẹp.

- Là người có nhiều phước báu đặc bi ệt.

- Được nhiều người yêu thương quý mến.

- Được những phước báu như ý trổ sanh bất ngờ.

- Tài sản của cải đầy các kho đụn.

- Được voi, ngựa, trâu b ò, vàng bạc tài sản đầy đủ.

- Mọi suy nghĩ tiên đoán sự việc đều thành công.

- Nếu sinh về loài trời thì làm vua loài trời, nếu sinh về loài người thì trở thành vua loài người.

- 1000 kiếp thọ sanh làm vua trời Đế Thích.

- 1000 kiếp sanh làm Đức Chuyển Luân Vương.

- Làm vua quốc độ lớn, làm vua quốc độ nhỏ với số lần không thể đếm xuể.

- Nếu phát nguyện thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác; thành Phật Độc Giác đều được thành tựu.

- Nếu ước nguyện thành bậc A la hán sẽ được thành tựu.

- Được thọ sanh vào các giòng tộc v ương quyền; Khanh tướng; giòng tộc Bà La Môn cao quý.

- Được tài sản của cải dồi dào.

- Được tuỳ tùng đông đúc.

- Người có trí tuệ quảng bác.

- Người có thần thông quảng đại.

- Tránh được nhiều bệnh tật; tuổi thọ dài.

- Người có sức mạnh phi thường.

- Là người thường xuyên có trí tuệ.

- Là người có tâm dũng m ãnh.

- Là người có sự nghe nhiều thấy rộng.

- Có trí tuệ siêu việt trong loài người.

- Người có tư cách dung mạo dễ yêu mến.

- Hưởng thụ được tài sản nhiều không kể siết.

- Kiếp cuối cùng đắc được các tầng thiền định; đạo quả Niết Bàn an vui giải thoát vĩnh viễn.

48. Cúng dường đèn thắp sáng trước tượng Phật.

- Được 32 kiếp thọ sanh làm vua trời Đế Thích.

- Được 32 kiếp sanh làm Đức Chuyển Luân Vương.

- Được thọ sanh vô số lần làm vua nước lớn, làm vua nước nhỏ.

- Được sinh về cõi trời hưởng thọ mọi an lạc với cung điện làm bằng bảy loại châu báu.

- Được thọ sanh vào giòng tộc cao sang vương quyền, giòng tộc Bà La Môn giàu có.

- Sinh ra trong kiếp nào thân sắc cũng không bao giờ xấu.

- Là người cao quý đặc biệt trong giòng tộc.

- Không bị đoạ sanh vào hàng súc sanh.

- Không bị đoạ sanh vào hàng địa ngục.

- Tâm trí không bị tán loạn trước khi chết.

- Khi sinh về loài trời, cũng như khi thọ sanh về loài người thường hưởng thụ được sự giàu sang phú quý.

49. Cúng dường cơm trước tượng Phật.

- Không bị đoạ sanh vào 4 đường ác đạo.

- Được sinh vào quốc độ có chư Phật ra đời.

- Thân sắc sinh đẹp.

- Có nhiều phước báu đặc biệt thù thắng.

- Được nhiều người thương yêu, quý mến.

- Được nhiều loại phước báu trổ sanh đột ngột như ý muốn.

- Được sinh luân lưu trong các cõi an lành.

- Thọ sanh làm vua trời Đế Thích trong suốt thời gian 1000 đại kiếp quả đất.

- Được sống trong cung điện đền đài làm bằng các loại đá quý.

- Được thọ sanh vào dòng dõi cao quý.

- Hoàn toàn không sanh vào dòng dõi thấp kém.

- Kiếp cuối cùng chứng đắc đạo quả A La Hán.

50. Tạo đục bìn h cắm hoa, quả bồng (vật chưng hoa quả)... cúng dường trước tượng Phật.

- Được giàu sang và đầy đủ của cải, được nhiều người thương yêu cung kính, được thọ sanh làm Đức Chuyển Luân Vương.

- Được thọ sanh làm vua nước lớn và nước nhỏ.

- Được sinh vào giòng tộc giàu sang phú quý.

- Được sanh vào giòng dõi vua quan, Bà La Môn cao quý.

- Không sinh vào giống dân thấp kém.

- Kiếp cuối cùng chứng đắc đạo quả Niết Bàn.

51. Bố thí bình bát.

- Được thọ hưởng sử dụng nhiều loại ly tách như ly vàng, ly ngọc, ly bạc, ly làm bằng đá quý.

- Tránh được năm loại giặt lớn trong đời .

- Tránh được nhiều loại bệnh tật.

- Được chư Thiên và loài người thương yêu cung kính, được thọ hưởng sự giàu sang phú quý lâu dài (của cải không bị h ư hại).

- Người có tâm trí kiên định và vững chãi.

- Chứng đạt được nhiều Pháp cao thượng

- Ít bị những phiền não ngủ ngầm quấy nhiễu.

52. Bố thí vải vóc, áo quần (không biết mặt) .

- Người có kiếp sống đúng với tuổi thọ. Sau khi chết được sanh về cõi trời.

- Trong 100 ngàn đại kiếp được sinh vào loài Trời - người.

- Không bị đoạ sanh vào 4 đường ác đạo.

- Thọ sanh 36 lần làm vua Trời Đế Thích.

- 27 kiếp được Thọ sanh làm đức Chuyển Luân Vương, làm chủ trì cả bốn châu thiên hạ với đầy đủ bảy báu.

- Làm vua nước lớn, làm vua nước nhỏ với số lần không đếm xuể.

53. Bố thí vải vóc, áo quần.

- Kiếp nào sinh ra cũng có thân sắc giống màu vàng ròng.

- Tránh được những bụi bặm dơ bẩn.

- Thân sắc phát ra ánh sáng.

- Người có nước da tươi mát mịn màng xinh đẹp.

- Được hàng trăm ngàn loại nhung lụa gấm vóc.

54. Bố thí vải vóc, y mặc đến chư Tăng (không biết mặt)

- Người có trí tuệ quảng bác.

- Có sức mạnh phi thường.

- Thân sắc xinh đẹp.

- Có thần thông quảng đại.

- Tứ chi, ngũ quan đều được cân đối, đầy đủ.

- Các phước lành tự nhiên trổ sanh đến bất ngờ đầy đ ủ.

55. Lập chùa để cúng dường đến tứ phương Tăng.

- Được thọ hưởng đền đài, cung điện bằng vàng.

- Không có tâm sợ hãi hay giật mình. Tránh được nhiều sự rủi ro và tai hại, nằm mộng không thấy những mộng dữ, chỉ thấy những mộng lành.

- Sinh về kiếp sau có trí nhớ biết được kiếp trước.

- Được sinh luân lưu trong hai cõi trời người.

- Được thọ hưởng nhiều phước lành như ý muốn.

- Những loại thú dữ: Sư tử, cọp beo, ma quái không hãm hại được.

- Những loại rồng, dạ xoa, những loài Thiên xấu không hãm hại được.

- Người luôn có tâm trí tĩnh giác sáng suốt không bao giờ bị điên loạn.

- Kiếp cuối cùng chứng đắc đạo quả A la hán.

56. Quả lành cúng dường Y đến chư Tăng vào mùa nhập hạ

- Luôn được tái sanh vào các thiện thú, Trời - người hưởng được nhiều sự an lạc

- Không sanh vào 4 đường ác đạo.

- Giống như bậc Thánh nhân đã chứng quả nhập lưu về nhiều mặt.

57. Quả lành của sự cung kính đảnh lê "Y" của Chư Tăng: Màu Y cao thượng của con đường dẫn đến thành tựu Thánh nhân, giải thoát, Niết Bàn.

Hoan hỷ đảnh lễ có những phước báu sau:

- Không bị tái sanh vào 4 đường ác đạo.

- Được sanh làm đức Vua Chuyển Luân Vương.

- Chứng đắc được Thánh đạo, Thánh quả trong ngày vị lai.

58. Quả lành dâng Y lễ Kathina (từ tháng 9 - 10 AL).

- Giống như Đức Chuyển Luân Vương đi đến đâu thanh bình đến đó, được các thủ l ãnh, các đức Vua xứ đó cung kính đón tiếp và dâng Quốc độ..., nhiều oai lực thần thông.

- Sự giàu sang giống như phú hộ Jotika.

- Sự giàu sang như bà Visakha thời Đức Phật.

- Tránh được nhiều bệnh tật.

- Có cả hầm vàng xu ất hiện dưới đất.

- Giống công tử Auruddha cần muốn gì thì được như ý nguyện.

- Gặp thời Đức Phật được Ngài gọi "Ehi Bhikkhu " lập tức toàn thân trở thành phẩm mạo bậc xuất gia với đầy đủ Y bát và vật dụng cần thiết.

- Nhiều kiếp sinh ra luôn được giàu sang phú quí.

59. Quả lành khác của việc dâng Y Kathina.

- Sắc thân sinh đẹp.

- Giàu sang, nhiều an lạc.

- Tránh được nhiều rủi ro tai hại.

- Tuổi thọ dài trong một kiếp sống.

- Có nhiều sức lực.

- Có trí tuệ quảng bác.

- Như có "cây như ý" mọc ở trong nhà, mọi điều mong muốn đều được cho quả y như ý nguyện.

- Cuối cùng đắc quả Niết bàn.

60. Quả lành cúng dường Y đến Tăng

(ngoài các khoảng thời gian kể trên)

- Có màu da giống màu vàng ròng.

- Không có mụn mọc.

- Nước da mịn màng.

- Màu da toát ra ánh sáng.

- Nếu là nam: ra đời được gặp Phật Toàn Giác, được Ngài gọi "Ehi Bhikkhu" lập tức trên toàn thân trở thành phẩm mạo của một vị tỳ kheo, đầy đủ y bát và vật dụng cần thiết.

- Được 4 loại áo quần: màu trắng, màu nâu, màu vàng r òng và màu đỏ. Nếu là nữ thì được mặc y phục giá trị: chín mươi triệu (loại y phục cần năm trăm thợ may thêu, hoàn thành bộ y phục này trong v òng bốn tháng)...

61. Quả lành của việc niệm Ân Đức Phật:

- Người niệm Phật giống như "một bảo tháp thờ Phật" được người khác cung kính đảnh lễ.

- Có tâm biết đủ (tri túc).

- Khi chết được sanh về nhàn cảnh.

- Kiếp sau được gặp Phật vị lai, dễ dàng hiểu biết được bốn sự thật của thế gian.

- Được sanh vào dòng tộc cao quý.

- Được người khác cung kính.

- Là người xứng đáng được tán dương khen ngợ i.

- Sắc thân được xinh đẹp.

- Thân thể toả mùi hương thơm .

- Miệng có mùi thơm toả ra khi nói.

- Trí tuệ được phát sinh đầy đủ.

- Có sự thông suốt về trí tuệ.

- Kiến thức cao quí được đầy đủ.

- Trí tuệ nhạy bén và cực kỳ nhanh nhẹn.

- Tâm trí đầy đủ sự t hông minh, và nhiều an vui.

- Đầy đủ các trí tuệ đặc biệt.

- Lời nói hay, chính xác (không hề nói lời vô ích).

62. Quả lành chung của sự niệm tưởng Ân Đức Tam Bảo:

- Thường xuyên cảm nhận được cuộc sống đang trong vòng sanh tử luân hồi.

- Không có tâm mong mỏi bám víu vào vòng sanh tử luân hồi.

- Tâm mong muốn tránh xa những phiền não, tình ái phiền lụy

- Muốn làm những việc tránh xa luyến ái phiền não.

- Muốn cho sự đau khỗ được thanh tịnh yên lặng.

- Muốn phiền não yên lặng.

- Đặc biệt là biết được ba p háp thế gian: Khỗ, Vô thường và Vô ngã.

- Biết rõ ràng bốn sự thật .

- Chứng được Thánh đạo và Thánh quả, Niết Bàn.

- Có thể đắc quả Niết bàn ngay trong kiếp hiện tại.

63. Quả lành của sự Quy y Ân Đức Tam Bảo

- Đi đến mọi nơi đều được mọi người ngưỡng mộ .

- Trí tuệ được tăng trưởng.

- Chư Thiên đều thương mến.

- Được nhiều tài sản của cải.

- Nước da đẹp tươi sáng như vàng.

- Được bạn bè tri kỷ bền chắc.

- Được thọ sanh suốt 80 kiếp làm vua Trời Đế Thích

- Được thọ sanh suốt 75 kiếp làm Đức Chuyển Luân Vươ ng.

- Kiếp cuối cùng đắc đạo quả A la hán.

64. Những nhân lành cho tuổi thọ dài

- Bố thí bình lọc nước.

- Bố thí chùa chiền đến Tăng; trường học; phước xá (nơi trú ngụ tạm thời cho khách thập phương).

- Bố thí đến người bệnh.

- Sửa sang chùa chiền cũ, trườ ng cũ.

- Giữ gìn 5 giới trong sạch (th ường giới).

- Giữ gìn 8 giới (bát quan trai giới).

65. Quả lành của việc biên soạn Tam tạng Kinh điển

- Thọ sanh vào dòng dõi giàu sang phú quý.

- Không bao giờ thọ sanh vào những dòng dõi thấp kém.

- Thường được kết b ạn với hàng Thức Giả, Thiện Trí, Hiền Nhân.

- Có đầy đủ năm điều hạnh phúc trong thế gian.

- Không bao giờ có sắc thân thô xấu.

- Là hạng người không bao giờ nói lời nói thô thiễn, không tế nhị làm mất lòng người nghe.

- Không bị đoạ sanh vào 4 đường ác đạo.

- Khi đầu thai vào loài người, phần lớn thọ sanh vào dòng dõi vua quan, Bà la môn... cao quý.

- Vô số lần sanh làm Đức Chuyển Luân Vương.

- Có mạng làm vua nước lớn, nước nhỏ với số lần không thể đếm được.

- Vô số kiếp hoá sanh làm vua 6 cõi trời dục giới.

- Biên soạn một chữ cái của kinh điển, quả lành tương đương như tạo lập một tượng Phật để cúng dường vậy. Vô số quả lành thù thắng phát sinh mà ta không thể nào biết được.

- Thọ sanh làm vua Chuyển Luân Vương với thời gian 84 ngàn kiếp quả đất.

- Thọ s anh làm vua quốc độ lớn trong 9 a tăng kỳ .

- Đầu thai vào dòng Bà La Môn với trí tuệ uyên bác trong 9 a tăng kỳ.

- Sanh vào dòng phú quý trong 9 a tăng kỳ.

- Hoá sanh làm vua cai quản 6 tầng trời dục giới.

- Nếu có ước nguyện thành Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Độc Giác hay bậc thượng Thanh Văn, A la hán cũng được như ý nguyện.

-ooOoo-

Mục lục | 01 | 02 | 03 | Đầu trang

Cám ơn đạo hữu HT đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 11-2005)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated:
15-11-2005