BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Đậu
(Chùa Pháp Vũ)

Thôn Gia Phúc, Xã Nguyễn Trãi,
Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây, Việt NamThiền sư Đạo Chân Vũ Khắc Minh


Thiền sư Đạo Tâm Vũ Khắc Trường

Source: Internet

Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-04-2006