BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Giác Lâm

118 Lạc Long Quân,
P. 10, Quận Tân Bình, Tp HCM, Việt Nam
Tel: 860 0496


Source: Bình Anson (11-2004)

Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-01-2005