BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hoằng Pháp

Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Diệu Lan (01-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 16-01-2005