BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Long Sơn

Số 20 đường 23/10
Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: VN Postcards, 2002

Tang lễ Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, 13-01-2003
(ảnh: http://www.quangduc.com )

Source: Binh Anson, 1993

Source: Internet (2002)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-06-2005