BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Võ
Trường Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi

28/1 Huỳnh Tấn Phát,
Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè,
Tp. HCM, Việt Nam
Tel: (08) 782 9553, 782 7727


Source: Đinh Kim Loan, 02-2004

Source: www.phatgiaonguyenthuy.com (07-2004)

Source: Đinh Văn Phước (09-2004)

Source: Bình Anson (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 30-03-2005