BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trấn Quốc

Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam


Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 18-01-2005