BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Trung Tâm

570/2F Hùng Vương
Phường 13, Quận 6, TP HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-12-2004