BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Từ Hạnh
(Cô nhi viện Diệu Quang cũ)

392/1 Kinh Dương Vương (nối dài),
Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại: 08 - 877 6178


Source: Huyền Thanh (07-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 23-07-2006