BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Trung Tâm

7 Nguyễn Trung Trực
P. 5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Bình Anson, 12-2001


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 05-01-2003