BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Vĩnh Nghiêm

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P. 7, Quận 3, Tp HCM, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: VN Postcard, 2001, 2004

Source: Internet (01-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-01-2005