BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Xá Lợi

89 Bà Huyện Thanh Quan
P. 7, Q. 3, Tp HCM, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Internet

Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-04-2006