BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bát Chánh Đạo

16/12A Đường số 12, Khu phố 4,
Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam


Tỳ khưu Minh Tấn

Source: Tỳ khưu Thiện Minh (02-2005)


Source: Tỳ khưu Minh Tấn (05-2005)


Lễ Dâng Y 2549 (DL 2005)

Source: Tỳ khưu Minh Tấn (10-2005)


Lễ Dâng Y 2550 & Kết Giới Sima (DL 2006)

Source: Tỳ khưu Minh Tấn (10-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 28-10-2006