BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bồ Đề

25 Vi Ba, Phường 1, Thị xã Vũng TàuTỳ khưu Chánh Minh
Photos: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Tk Chánh Minh (trái) & Tk Chánh Định (phải)
(Photo: Tk Thiện Minh, 2004)

Photos: Bình Anson (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-12-2004