BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bồ Đề (Tân Quy)

6B/1 Trần Xuân Soạn,
Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM

Tel: 0918-131 973


Tỳ khưu Phước Đức

Source: http://www.phatgiaonguyenthuy.com 

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 19-12-2004