BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Đức

C-61A, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994


Tỳ khưu Giác Chánh

Source: Binh Anson (2002, 2004)

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Source: Binh Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-04-2006