BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Quang

171/10 QL. 1A, Tổ 8, Khu phố 3,
Ấp Gò Dưa, Phường Bình Chiểu,
Quận Thủ Đức, TP HCM
ĐT. (84-8) 729 0248


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Binh Anson, 12-2002

Source: Thuong Ly, 02-2003

Source: Tuần báo Giác Ngộ,
số 187, 28-08-2003

Tỳ khưu Thiện Minh


Đại lễ Vesakha Tam Hợp, TL 2004

Source: Tỳ khưu Thiện Minh (06-2004)

Source: www.phatgiaonguyenthuy.com (07-2004)

Photos: Trần Túy Lan (07-2004) 

Photos: Bình Anson (02-2006)


Tịnh thất Cây Mít Nài

Source: Sopita (03-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 30-03-2005