BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Sơn

Đèo Prenn, Ngã Ba đường vào Hồ Tuyền Lâm,
Phường 3, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng.


Source: Bình Anson, 12-2001

Source: Anthony Luong, 03-2004

Photos: Đinh Văn Phước (01-2005)


Lễ Tái An Vị Tượng Phật ngày 25-07-2005
(sau khi bị kẻ gian đánh cắp ngày 15-06-2005)

Tái an vị tượng Phật nguyên thủy
Tượng Phật trắng, đặt tạm thời vào cuối tháng 6-2005

Photos: Tỳ khưu Thiện Minh


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 02-08-2005