BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Cồ Đàm

227A Ấp 8, Xã An Phước,
Huyện Long Thành, Tỉnh Ðồng Nai


Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Source: Bình Anson, 11-2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-12-2003