BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


CHÙA KAMPONGNIGRODHA KOMPONG CHRÂY
(Chùa Hang)

Khóm A, Thị trấn Châu Thành,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh


Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-12-2004