BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hộ Pháp

45/4C Trần Phú, P. 5, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Photos: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003


Tỳ khưu Giác Trí
(Photo: Tk Thiện Minh, 2004)

Photos: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-12-2004