BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Buon-pres-phek
(Chùa Bốn Mặt)

Phú Tân, Huyện Mỹ Tú,
Sóc Trăng, Việt Nam


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-04-2006