BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Chantarangsay

164/235 Trần Quốc Thảo,
Phường 7, Quận 3, TP HCM


Source: Bình Anson, 12-2002

Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-12-2004