BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kh'Leang

71 Mậu Thân, Thị xã Sóc Trăng


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Internet


Cúng dường Tạng Luật, tháng 12-2005

 Source: Huyền Thanh (12-2005)

 Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-04-2006