BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Khmer Mangalasangha (Hạnh Phúc Tăng)

Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Binh Anson, 11-2003

Source: Thanh Đàm (11-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 14-12-2005