BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trà-ốt
(Kirisat Tray Menchey)

Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam


Source: Huyền Thanh, 11-2005


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 18-04-2006