BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kỳ Viên

610 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 3, Quận 3, TP HCM


Hòa thượng Hộ Tông

Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Tỳ kheo Tăng Ðịnh

Tỳ khưu Thiện Minh

Source: Binh Anson, 12-2002

 

  Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003


Đại lễ Vesakha Tam Hợp, TL 2004

Source: Tỳ khưu Thiện Minh (06-2004)

Photos: Trần Túy Lan (07-2004)

Photos: Bình Anson (11-2004)

Source: Kusalaguno (02-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 09-03-2005