BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Ngọc Đạt

Ấp Đông, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Source: Bình Anson, 01-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 17-01-2004