BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Nguyên Thủy

33-A Đường 10, KP 1, Phường Cát Lái,
Quận 2, TP HCM


Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Source: Bình Anson, 12-2001


Tỳ khưu Pháp Chất

Source: Bình Anson (2003, 2004)


Đại lễ Vesakha Tam Hợp, TL 2004

Source: Tỳ khưu Thiện Minh (06-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-06-2004