BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Bảo

44/448 Lý Thường Kiệt,
Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang


Tỳ khưu Bửu Hiền với Di ảnh Hòa thượng Pháp Lạc

Source: Bình Anson, 12-2001

Source: Ðinh Văn Phước, 02-2003

Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Bình Anson, 11-2004

Hòa thượng Pháp Lạc

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh (04-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-04-2005