BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Quang

414/17 Nơ Trang Long,
Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM


Tỳ khưu Minh Giác

Sources: Bình Anson, 12-2001 & Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Photos: Trần Kim Phụng (08-2004)

 Photos: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-01-2005