BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phật Bảo

57 Lạc Long Quân,
Phường 10, Quận Tân Bình, TP HCM


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Hòa thượng Giới Nghiêm

Source: Bình Anson, 12-2001

Tỳ khưu Chánh Niệm

Source: Anthony Luong, 03-2004

Source: Diệu Định (05-2004)


Hoa Sala (Vô Ưu)

Source: Bình Anson, 11-2004

Source: Bình Anson, 02-2006


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-12-2006