BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phật Lớn
(Wat Uttungameanjaya, Chamkartreuycheung)

151 đường Quang Trung, KP Võ Trường Toản,
Phường Vĩnh Quang, Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Trụ trì: Tỳ khưu Lâm Điệp
ĐT: 077-868698


Source: Bình Anson, 11-2003

   Source: Huyền Thanh, 12-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 16-12-2005