BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phổ Minh

2 Thiên Hộ Dương,
Phường 1, Quận Gò Vấp, TP HCM


Hòa thượng Bửu Chơn

Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

 Source: Binh Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-12-2004