BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Hộ

Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành,
Tỉnh Đồng Nai


Source: Bình Anson, 12-2002

Source: Bình Anson, 11-2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 14-12-2003