BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Huệ
(Long Thành)

311/9 Quốc lộ 51, Khu Cầu Xéo,
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Source: Bình Anson, 12-2002


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-01-2003