BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Quang

Ấp 1, Xã Hiệp Phước,
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (061) 848 141


Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003


Tỳ khưu Huệ Giác

 

Source: Bình Anson, 12-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 30-03-2005