BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Sơn

Đồi Lá Giang, 368 Suối Tân Cang
Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân,
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
ĐT. (061) 967 234 - 0903 940 683


Tk Thiện Minh, Tk Bửu Chánh, Tk Chánh Ðịnh
(từ trái sang phải)

Tỳ khưu Giác Chánh

Source: Bình Anson, 12-2002

Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Diệu Định (05-2004)

Photo: Tỳ khưu Tuệ Lực (10-2005)

Source: Bình Anson (02-2006)

Source: Thuận Phong (08-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 03-09-2006