BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quảng Nghiêm

Ấp Đông, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Source: Bình Anson (11-2003)


Hòa thượng Vô Hại

Tk Tuệ Quyền & các Sa di, Giới tử

Source: Tỳ khưu Tuệ Quyền (01-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 24-01-2005