BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Rạch Sỏi
(Wat Sirivansa Suriya)

36 Cao Thắng, KP 3, Phường Vĩnh Lợi,  Rạch Sỏi,
Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang


Source: Bình Anson, 12-2003


Cúng dường Tạng Luật, tháng 11-2005

Source: Huyền Thanh, 11-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-12-2005