BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh thất Siêu Lý

Ô Môn, Huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ


Source: Hoa Lan (07-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 31-07-2005