BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tam Bảo

323 Phan Chu Trinh,
Phường Bình Thành, TP Đà Nẳng


Tỳ khưu Pháp Cao

Source: Bình Anson, 12-2002

Tỳ khưu Pháp Tiến & Đạo hữu Vương Đình Trí

Photos: Vương Đình Trí (07-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 24-07-2007