BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tam Phước

247 K. 2, Ấp Long Khánh 1, Xã Tam Phước,
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Tỳ khưu Chánh Ðịnh

Source: Bình Anson, 12-2001 & 12-2003

Source: www.phatgiaonguyenthuy.com (02-2004)

Source: Bình Anson (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 14-12-2004