BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thanh Minh

90 Trần Huy Liệu,
Phường 15, Quận Phú Nhuận,
Sài Gòn, Việt Nam


Source: Thanh Đàm (11-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 11-11-2005