BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiền Quang I

Ấp 8, Xã Bình Sơn,
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Tỳ khưu Thiện Pháp

Source: Bình Anson, 12-2002, & Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003


Đại lễ Vesakha Tam Hợp, TL 2004

Source: Tỳ khưu Thiện Minh (06-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-06-2004