BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiên Trúc (Phật Lớn)

Ðường Phương Thành, KP 4,
Phường Bình San, Thị xã Hà Tiên,
Tỉnh Kiên Giang


Bia đá dấu mốc Sima

Source: Bình Anson, 11-2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 14-12-2003