BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tinh xá Trúc Lâm

18/1 Ấp Xuân Thới Đông, Xã Tân Xuân,
Huyện Hóc Môn, Tp HCM


Tỳ khưu Trí Minh

Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 16-12-2004