BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trúc Lâm

570/10 Hùng Vương, Phường 12,
Quận 6, TP HCMTỳ khưu Phúc Hỷ

Source: Bình Anson, 12-2002, & Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003

Source: Sư Tuệ Tàm (07-2004)

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 07-12-2005